445815.jpg                            445715.jpg                         RH30.jpg       

                              Humidity Alerts II                                   Big Digit Hygro-Thermometers                                     Hygro-Thermometers
                  Hygro-Termometer сигнализира               сигнализација влажност со далечинска содна,      Монитор кој означува температура, влажност со
                     влажност со точка на росење                     приказ на температура и влажност                                 звучен и визуелен аларам
                програмабилен аларм предупредува                                  445715                                                                  RH30
                    на услови на голема влажност                                 Спецификација                                                    Спецификација
                                    445815
                             Спецификација