fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

ZELIO релеи

Се од електрика за вашиот дом

ZELIO релеи

ZELIO временски релеи


RE17RAMU – временско реле со задоцнување при вклчување, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1 C/O релеен излез

RE17RMMU – временско реле со задоцнување при вклучување, задоцнување при исклучување, тотализатор, симетрично трепкање, хронометар, движечки пулс, излез на пулс, времетраење по затворање/отварање на контролниот контакт, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O релеен излез.

RE17RMMU – временско реле со задоцнување при вклучување, задоцнување при исклучување, тотализатор, симетрично трепкање, хронометар, движечки пулс, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O релеен излез.

RE17RMMW – временско реле со задоцнување при вклучување, задоцнување при исклучување, тотализатор, симетрично трепкање, хронометар, движечки пулс, излез на пулс, времетраење по затворање/отварање на контролниот контакт, 0,1 сек – 100 часови, 12-240VAC/DC, 17,5мм ширина, 1C/O релеен излез.

RE17RMBM – временско реле со задоцнување при вклучување, задоцнување при исклучување, тотализатор, симетрично трепкање, хронометар, движечки пулс, излез на пулс, времетраење по затворање/отварање на контролниот контакт, 0,1 сек – 100 часови, 12-240VAC/DC, 17,5мм ширина, 1C/O стабилен излез.


RE17RLMU временско реле – асиметрично трепкање, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O релеен излез

RE17RHMU временско реле – движечки пулс, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O релеен излез

RE17RCMU временско реле – без задоцнување, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O релеен излез

RE17RBMU временско реле – времетраење на импулс, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O релеен излез

RE17RLMU временско реле – со задоцнување при вклучување, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O стабилен излез

RE17RLMU временско реле – задоцнување при исклучување, 0,1 сек – 100 часови, 24VDC – 24…240VAC, 17,5мм ширина, 1C/O стабилен излез


RE48ATM12MW
временско реле со задоцнување при вклчување, 0,02 сек – 300 часови, 24 – 240VAC/DC, 2 релејни излези 5А
RE48ACV12MW
временско реле со асиметричен трепкач, 0,02 сек – 300 часови, 24 – 240VAC/DC, 2 релејни излези 5А
RE48AMH13MW
временско реле со задоцнување при вклчување и движечки пулс, 0,02 сек – 300 часови, 24 – 240VAC/DC, 2 релејни излези 5А
RE48AML12MW
временско реле со задоцнување при вклчување, хронометар, задоцнување при исклучување и симетричен трепкач 0,02 сек – 300 часови, 24 – 240VAC/DC, 2 релејни излези 5А

RTC48PUN1RNHU
температурен контролер со 1 релеен излез, 48х48мм, универзален влез

RTC48PUN1SNHU
температурен контролер со 1 стабилен излез, 48х48мм, универзален влез

REG24PTP1ARHU
реле за контрола на температура 24х48мм, влез – PT100 сонда, интегрирани функции – хистеза, PID само-подесување, fuzzy logic, 8 степена рампа, автоматски оперативен мод, 1 релеен излез, 1 излез за аларам, 100-240VAC

REG24PTP1ARHU
реле за контрола на температура 24х48мм, влез – PT100 сонда, интегрирани функции – хистеза, PID само-подесување, fuzzy logic, 8 степена рампа, автоматски оперативен мод, 1 стабилен излез, 1 излез за аларам, 100-240VAC

REG48PTP1ARHU
реле за контрола на температура 48х48мм, влез – PT100 сонда, интегрирани функции – хистеза, PID само-подесување, fuzzy logic, 16 степена рампа, автоматски оперативен мод, 1 релеен излез, 2 излез за аларам, 100-240VAC

REG48PTP1ARHU
реле за контрола на температура 48х48мм, влез – PT100 сонда, интегрирани функции – хистеза, PID само-подесување, fuzzy logic, 16 степена рампа, автоматски оперативен мод, 1 стабилен излез, 2 излез за аларам, 100-240VAC

REG96PTP1ARHU
реле за контрола на температура 96х48мм, влез – PT100 сонда, интегрирани функции – хистеза, PID само-подесување, fuzzy logic, 16 степена рампа, автоматски оперативен мод, 1 релеен излез, 3 излез за аларам, 100-240VAC

REG96PTP1ARHU
реле за контрола на температура 96х48мм, влез – PT100 сонда, интегрирани функции – хистеза, PID само-подесување, fuzzy logic, 16 степена рампа, автоматски оперативен мод, 1 стабилен излез, 3 излез за аларам, 100-240VAC


ZELIO бројачиXBKT50000U10M
бројач со механички дисплеј со 5 цифри, фреквенција на броење 20Hz, рачно ресетирање на нула 24VDC


XBKT60000U00M
бројач со механички дисплеј со 6 цифри, фреквенција на броење 10Hz, нема ресетирање на нула 24VDC


XBKT60000U10M
бројач со механички дисплеј со 6 цифри, фреквенција на броење 25Hz, рачно ресетирање на нула 24VDC


XBKT80000U00M
бројач со механички дисплеј со 8 цифри, фреквенција на броење 25Hz, нема ресетирање на нула 24VDC


XBKT81030U33E
бројач со LCD дисплеј со 8 цифри, фреквенција на броење 7,5Hz, рачно ресетирање на нула, напојување со батерXBKH70000002M
часовен бројач со механички дисплеј со 7 цифри, фреквенција нан апојување 50Hz, нема ресетирање на нула, 24VAC


XBKH70000004M
часовен бројач со механички дисплеј со 7 цифри, фреквенција нан апојување 50Hz, нема ресетирање на нула, 230VAC


XBKH81000033E
часовен бројач со LCD дисплеј со 8 цифри, фреквенција на напојување-мод 1/100час, рачно ресетирање на нула, напојување со батерија


XBKP61130G30E
тотализатор со LCD дисплеј со 6 цифри, фреквенција на броење 5kHz, тип на ресетирање – рачно, електрично и автоматско, 24VDC


XBKP62130G30E
тотализатор со LCD дисплеј со 6 цифри, фреквенција на броење 5kHz, тип на ресетирање – рачно, електрично и автоматско, 24VDC


ZELIO 3-фазни релеи за следење


RM17TG00
3-фазно реле за следење на присуство на фаза + фазна секвенца, 1C/O излез, контрола на напонско ниво 208-480VAC


RM17TE00
3-фазно реле за следење на присуство на фаза + фазна секвенца + регенерација + фазен дисбаланс + пренапон/поднапон, 1 C/O излез, контрола на напонско ниво 208-480VAC


RM17UB310
3-фазно реле за следење на присуство на фаза + пренапон/поднапон, 1 C/O излез, контрола нан апонско ниво 208-480VAC


RM35UB3N30
3-фазно реле за следење на присуство на фаза + присуство на нула + пренапон/поднапон, 1 C/O излез, контрола на напонско ниво 120-277VAC (фаза-нула)


ZELIO паметни релеи


SR2E121FU
паметно реле без дисплеј и без копчиња, 12 влезови/излези – 8 дискретни влезови + 4 релејни излези, часовник, 100-240VAC

SR2E201FU
паметно реле без дисплеј и без копчиња, 20 влезови/излези – 12 дискретни влезови + 8 релејни излези, часовник, 100-240VAC

SR2B121FU
паметно реле со дисплеј и копчиња, 12 влезови/излези – 8 дискретни влезови + 4 релејни излези, часовник, 100-240VAC

SR2B201FU
паметно реле со дисплеј и копчиња, 20 влезови/излези – 12 дискретни влезови + 8 релејни излези, часовник, 100-240VAC

SR2SFT01
софтвер за програмирање на SR паметни релеи

SR2USB01
кабел-конвертор со должина 3м за поврзување на SR паметно реле на USB порта на компјутер


0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница