fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Индуктивни сензори

Цилиндрични индуктивни сензори во метално куќиште


2м Кабел

XS508B1PAL2 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, PNP, NO

XS508B1PBL2 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, PNP, NC

XS508B1NAL2 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, NPN, NO

XS508B1NBL2 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, NPN, NC

М8 Конектор

XS508B1PAM8 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, PNP, NO

XS508B1PBM8 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, PNP, NC

XS508B1NAM8 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, NPN, NO

XS508B1NBM8 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 1.5мм, NPN, NC


2м Кабел

XS512B1PAL2 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, PNP, NO

XS512B1PBL2 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, PNP, NC

XS512B1NAL2 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, NPN, NO

XS512B1NBL2 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, NPN, NC

М12 Конектор

XS512B1PAM12 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, PNP, NO

XS512B1PBM12 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, PNP, NC

XS512B1NAM12 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, NPN, NO

XS512B1NBM12 – индуктивен сензор М12 х 35мм, детекција 2мм, NPN, NC


2м Кабел

XS518B1PAL2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, PNP, NO

XS518B1PBL2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, PNP, NC

XS518B1NAL2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, NPN, NO

XS518B1NBL2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, NPN, NC

М12 Конектор

XS518B1PAM2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, PNP, NO

XS518B1PBM2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, PNP, NC

XS518B1NAM2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, NPN, NO

XS518B1NBM2 – индуктивен сензор М18 х 39мм, детекција 5мм, NPN, NC


2м Кабел

XS530B1PAL2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, PNP, NO

XS530B1PBL2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, PNP, NC

XS530B1NAL2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, NPN, NO

XS530B1NBL2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, NPN, NC

М12 Конектор

XS530B1PAM2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, PNP, NO

XS530B1PBM2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, PNP, NC

XS530B1NAM2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, NPN, NO

XS530B1NBM2 – индуктивен сензор М30 х 43мм, детекција 10мм, NPN, NC


Индуктивни сензори – цилиндрични во пластично куќиште


2м Кабел

XS4P08PA340 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 2.5мм, PNP, NO

XS4P08PB340 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 2.5мм, PNP, NC

XS4P08NA340 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 2.5мм, NPN, NO

XS4P08NB340 – индуктивен сензор М8 х 33мм, детекција 2.5мм, NPN, NC

2м Кабел

XS4P12PA340 – индуктивен сензор М12 х 33мм, детекција 4мм, PNP, NO

XS4P12PB340 – индуктивен сензор М12 х 33мм, детекција 4мм, PNP, NC

XS4P12NA340 – индуктивен сензор М12 х 33мм, детекција 4мм, NPN, NO

XS4P12NB340 – индуктивен сензор М12 х 33мм, детекција 4мм, NPN, NC

2м Кабел

XS4P18PA340 – индуктивен сензор М18 х 33.5мм, детекција 8мм, PNP, NO

XS4P18PB340 – индуктивен сензор М18 х 33.5мм, детекција 8мм, PNP, NC

XS4P18NA340 – индуктивен сензор М18 х 33.5мм, детекција 8мм, NPN, NO

XS4P18NB340 – индуктивен сензор М18 х 33.5мм, детекција 8мм, NPN, NC

2м Кабел

XS4P30PA340 – индуктивен сензор М30 х 40.5мм, детекција 15мм, PNP, NO

XS4P30PB340 – индуктивен сензор М30 х 40.5мм, детекција 15мм, PNP, NC

XS4P30NA340 – индуктивен сензор М30 х 40.5мм, детекција 15мм, NPN, NO

XS4P30NB340 – индуктивен сензор М30 х 40.5мм, детекција 15мм, NPN, NC


0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница