fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Релеи 788

Брошури: WAGO Релеи и оптокаплери

788-303

Wago Macedonia 788-303
Реле 12VDC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 1 излезен контакт 16А

788-304

Wago Macedonia 788-304
Реле 24DC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 1 излезен контакт 16А

788-508

Wago Macedonia 788-508
Реле 230VAC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 1 излезен контакт 16А

788-311

Wago Macedonia 788-311

Реле 12VDC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 2 излезен контакт 16А

788-312

Wago Macedonia 788-312

Реле 24DC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 2 излезен контакт 16А

788-516

Wago Macedonia 788-516

Реле 230VAC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 2 излезен контакт 16А

788-150

Wago Macedonia 788-150
Реле 12VDC, 1 излезен контакт 16А

788-154

Wago Macedonia 788-154
Реле 24VDC, 1 излезен контакт 16А

788-178

Wago Macedonia 788-178
Реле 230VAC, 1 излезен контакт 16А

788-152

Wago Macedonia 788-152
Реле 12VDC, 2 излезен контакт 16А

788-156

Wago Macedonia 788-156
Реле 24VDC, 2 излезен контакт 16А

788-180

Wago Macedonia 788-180
Реле 230VAC, 2 излезен контакт 16А
0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница