fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Тастери, прекинувачи и сигнални светилки

Тастери со LED


XB4BW31B5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, бела боја, 24VAC/DC
XB4BW33B5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, зелена боја, 24VAC/DC
XB4BW34B5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, црвена боја, 24VAC/DC
XB4BW35B5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, портокалова боја, 24VAC/DC
XB4BW36B5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, сина боја, 24VAC/DC
XB4BW31M5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, бела боја, 230-240VAC
XB4BW33M5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, зелена боја, 230-240VAC
XB4BW34M5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, црвена боја, 230-240VAC
XB4BW35M5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, портокалова боја, 230-240VAC
XB4BW36M5
Вграден светлечки LED тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO + NC, сина боја, 230-240VAC

Тастери


XB4BA21
Вграден тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO, хромирана кружна рамка, црна боја
XB4BA31
Вграден тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO, хромирана кружна рамка, зелена боја
XB4BA42
Вграден тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NC, хромирана кружна рамка, црвена боја
XB4BA51
Вграден тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO, хромирана кружна рамка, жолта боја
XB4BA61
Вграден тастер со опружно враќање, Ф22.5мм, NO, хромирана кружна рамка, сина боја
XB4BT845
Вграден тастер за итно стопирање со печуркаста глава Ф40мм, притискање-влечење, NO + NC, црвена боја
XB4BS8445
Вграден тастер за итно стоприање со печуркаста глава Ф40мм, ослободување со влечење, NO + NC, црвена боја
XB4BS9445
Вграден тастер за итно соприање со печуркаста глава Ф40мм, ослободување со клуч, NO + NC, црвена боја

Сигнални светилки


XB4BVB1
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, бела боја, 24VAC/DC
XB4BVB3
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, зелена боја,
24VAC/DC
XB4BVB4
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, црвена боја, 24VAC/DC
XB4BVB5
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, жолта боја, 24VAC/DC
XB4BVB
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, сина боја,
24VAC/DC
XB4BVM1
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, бела боја, 230-240VAC
XB4BVM3
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, зелена боја, 230-240VAC
XB4BVM4
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, црвена боја, 230-240VAC
XB4BVM5
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, жолта боја, 230-240VAC
XB4BVM6
Вградна сигнална LED светилка, Ф22.5мм, метална кружна рамка, сина боја,
230-240VAC

Прекинувачи

XB4BD21
Прекинувач за селекција со рачка, Ф22.5мм, NO 2 позиции во мирување, црна боја
XB4BD33
Прекинувач за селекција со рачка, Ф22.5мм, NO+NO 3 позиции во мирување, црна боја
XB4BG21
Прекинувач за селекција со клуч, Ф22.5мм, NO 2 позиции во мирување, црна боја
XB4BG33
Прекинувач за селекција со клуч, Ф22.5мм, NO+NO 3 позиции во мирување, црна боја
K10A001ACH – САМ прекинувач К10 серија, 1-полен, 2-позиции, 10А
K10B002ACH – САМ прекинувач К10 серија, 2-полен, 2-позиции, 10А
K10C003ACH – САМ прекинувач К10 серија, 3-полен, 2-позиции, 10А

Метални куќишта

XAPM1201
Метално куќиште за XB4 тастери и сигнални светилки, 1 вертикален ред – 1 отвор, димензии 80х80мм
XAPM2202
Метално куќиште за XB4 тастери и сигнални светилки, 1 вертикален ред – 2 отвор, димензии 80х130мм
XAPM2203
Метално куќиште за XB4 тастери и сигнални светилки, 1 вертикален ред – 3 отвор, димензии 80х130мм
XAPM3204
Метално куќиште за XB4 тастери и сигнални светилки, 1 вертикален ред – 4 отвор, димензии 80х175мм
0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница