fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Фотоелектрични сензори

Фотоелектрични сензори во метално куќиште


XUB5BPANL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, PNP, NO, кабел 2м

XUB5BNANL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, NPN, NO, кабел 2м

XUB5BPBNL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, PNP, NC, кабел 2м

XUB5BNBNL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, NPN, NC, кабел 2м

XUB9BPANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, PNP, NO, кабел 2м

XUB9BNANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, NPN, NO, кабел 2м

XUB9BPBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, PNP, NC, кабел 2м

XUB9BNBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, NPN, NC, кабел 2м

XUB1BPANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, PNP, NO, кабел 2м

XUB1BNANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, NPN, NO, кабел 2м

XUB1BPBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, PNP, NC, кабел 2м

XUB1BNBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, NPN, NC, кабел 2м

XUB2BPANL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, PNP, NO, кабел 2м

XUB2BNANL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, NPN, NO, кабел 2м

XUB2BPBNL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, PNP, NC, кабел 2м

XUB2BNBNL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, NPN, NC, кабел 2м


компактен 50х50мм

XUK5APANL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 1м, PNP, NO, кабел 2м

XUK5ANANL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 1м, NPN, NO, кабел 2м

XUK5APBNL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 1м, PNP, NC, кабел 2м

XUK5ANBNL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 1м, NPN, NC, кабел 2м

XUK9APANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 5м, PNP, NO, кабел 2м

XUK9ANANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 5м, NPN, NO, кабел 2м

XUK9APBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 5м, PNP, NC, кабел 2м

XUK9ANBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 5м, NPN, NC, кабел 2м

XUK1APANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 7м, PNP, NO, кабел 2м

XUK1ANANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 7м, NPN, NO, кабел 2м

XUK1APBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 7м, PNP, NC, кабел 2м

XUK1ANBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 7м, NPN, NC, кабел 2м

XUK2APANL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 30м, PNP, NO, кабел 2м

XUK2ANANL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 30м, NPN, NO, кабел 2м

XUK2APBNL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 30м, PNP, NC, кабел 2м

XUK2ANBNL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 30м, NPN, NC, кабел 2м


Фотоелектрични сензори во пластично куќиште


XUB5APANL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, PNP, NO, кабел 2м

XUB5ANANL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, NPN, NO, кабел 2м

XUB5APBNL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, PNP, NC, кабел 2м

XUB5ANBNL2 – дифузен фото-електричен сензор, М18, детекција 0.6м, NPN, NC, кабел 2м

XUB9APANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, PNP, NO, кабел 2м

XUB9ANANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, NPN, NO, кабел 2м

XUB9APBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, PNP, NC, кабел 2м

XUB9ANBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 2м, NPN, NC, кабел 2м

XUB1APANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, PNP, NO, кабел 2м

XUB1ANANL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, NPN, NO, кабел 2м

XUB1APBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, PNP, NC, кабел 2м

XUB1ANBNL2 – рефлексен поларизиран фото-електричен сензор, М18, детекција 4м, NPN, NC, кабел 2м

XUB2APANL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, PNP, NO, кабел 2м

XUB2ANANL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, NPN, NO, кабел 2м

XUB2APBNL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, PNP, NC, кабел 2м

XUB2ANBNL2R – низ сноп фото-електричен сензор М18, детекција 15м, NPN, NC, кабел 2м


0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница