fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Спратни табли

Спратни табли – непровидни

EZ9E108P2S
Модуларна, Easy9, 1 ред 8 модули, непровидна врата, надградна
EZ9E112P2S
Модуларна, Easy9, 1 ред 12 модули, непровидна врата, надградна
EZ9E212P2S
Модуларна, Easy9, 2 ред 12 модули, непровидна врата, надградна
EZ9E108P2F
Модуларна, Easy9, 1 ред 8 модули, непровидна врата, вградна
EZ9E112P2F
Модуларна, Easy9, 1 ред 12 модули, непровидна врата, вградна
EZ9E212P2F
Модуларна, Easy9, 2 ред 12 модули, непровидна врата, вградна

Спратни табли – провидни

EZ9E108S2S
Модуларна, Easy9, 1 ред 8 модули, провидна врата, надградна
EZ9E112S2S
Модуларна, Easy9, 1 ред 12 модули, провидна врата, надградна
EZ9E212S2S
Модуларна, Easy9, 2 ред 12 модули, провидна врата, надградна
EZ9E108S2F
Модуларна, Easy9, 1 ред 8 модули, провидна врата, вградна
EZ9E112S2F
Модуларна, Easy9, 1 ред 12 модули, провидна врата, вградна
EZ9E212S2F
Модуларна, Easy9, 2 ред 12 модули, провидна врата, вградна

Pragma – надградни спратни табли

PRA20113
13 модули во ред
1 ред
13 модули

PRA20118
18 модули во ред
1 ред
18 модули

PRA20124
24 модули во ред
1 ред
24 модули

Провидна врата
PRA15113 (13)
PRA15118 (18)
PRA15124 (24)

Непровидна врата
PRA16113 (13)
PRA16118 (18)
PRA16124 (24)

PRA20213
13 модули во ред
2 реда
26 модули

PRA20218
18 модули во ред
2 реда
36 модули

PRA20224
24 модули во ред
2 реда
48 модули

Провидна врата
PRA15213 (13)
PRA15218 (18)
PRA15224 (24)

Непровидна врата
PRA16213 (13)
PRA16218 (18)
PRA16224 (24)

PRA20113
13 модули во ред
3 реда
39 модули

PRA20318
18 модули во ред
3 реда
54 модули

PRA20324
24 модули во ред
3 реда
72 модули

Провидна врата
PRA15313 (13)
PRA15318 (18)
PRA15324 (24)

Непровидна врата
PRA16313 (13)
PRA16318 (18)
PRA16324 (24)

PRA20413
13 модули во ред
4 реда
52 модули

PRA20348
18
модули во ред
4 реда
72 модули

PRA20424
24 модули во ред
4 реда
96 модули

Провидна врата
PRA15413 (13)
PRA15418 (18)
PRA15424 (24)

Непровидна врата
PRA16413 (13)
PRA16418 (18)
PRA16424 (24)

Pragma – вградни спратни табли

PRA25113
13 модули во ред
1 ред
13 модули

PRA25118
18 модули во ред
1 ред
18 модули

PRA25124
24 модули во ред
1 ред
24 модули

Провидна врата
PRA15113 (13)
PRA15118 (18)
PRA15124 (24)

Непровидна врата
PRA16113 (13)
PRA16118 (18)
PRA16124 (24)

PRA25213
13 модули во ред
2 реда
26 модули

PRA25218
18 модули во ред
2 реда
36 модули

PRA25224
24 модули во ред
2 реда
48 модули

Провидна врата
PRA15213 (13)
PRA15218 (18)
PRA15224 (24)

Непровидна врата
PRA16213 (13)
PRA16218 (18)
PRA16224 (24)

PRA25113
13 модули во ред
3 реда
39 модули

PRA25318
18 модули во ред
3 реда
54 модули

PRA25324
24 модули во ред
3 реда
72 модули

Провидна врата
PRA15313 (13)
PRA15318 (18)
PRA15324 (24)

Непровидна врата
PRA16313 (13)
PRA16318 (18)
PRA16324 (24)

PRA25413
13 модули во ред
4 реда
52 модули

PRA25348
18
модули во ред
4 реда
72 модули

PRA25424
24 модули во ред
4 реда
96 модули

Провидна врата
PRA15413 (13)
PRA15418 (18)
PRA15424 (24)

Непровидна врата
PRA16413 (13)
PRA16418 (18)
PRA16424 (24)

MiniPragma – спратни табли

MIP12212T
Модуларна Мини прагма, 2 реда 12 модули во ред, надградна
MIP12312T
Модуларна Мини прагма, 3 реда 12 модули во ред, надградна
MIP22212T
Модуларна Мини прагма, 2 реда 12 модули во ред, вградна
MIP22312T
Модуларна Мини прагма, 3 реда 12 модули во ред, вградна
0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница