fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Енкодери


XCC1406PR01R– инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406PR03R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 цврста оска, резолуција 360, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406PR05R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 цврста оска, резолуција 500, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406PR10R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 цврста оска, резолуција 1000, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406PR11R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 цврста оска, резолуција 1024, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406TR01R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 отворена оска, резолуција 100, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406TR03R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 отворена оска, резолуција 360, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406TR05R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 отворена оска, резолуција 500, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406TR10R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 отворена оска, резолуција 1000, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz

XCC1406TR11R – инкрементален енкодер, Ф40мм дијаметар на сместување, Ф6 отворена оска, резолуција 1024, 5V, RS422, кабел 2м, max 9000rpm, max 100kHz


XCC1506PS01X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф6, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1506PS03X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф6, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1506PS05X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф6, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1506PS10X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф6, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1506PS11X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф6, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1506PS25X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф6, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1506PS50X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф6, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1510PS01X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф10, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1510PS03X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф10, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1510PS05X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф10, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1510PS10X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф10, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1510PS11X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф10, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1510PS25X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф10, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz

XCC1510PS50X – инкрементален енкодер Ф58, дијаметар на сместуавње Ф10, цврста оска, резолуција 100, 5V, RS422, M23 машки конектор, max 9000rpm, max300kHz


0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница