fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Редни клеми TOPJOBS (од 1-16мм2)

Брошури: TOPJOBS Редни клеми

Серија 2000 до 1мм2

Wago Macedonia 2000-1201

2000-1201

Редна клема за проводник до 1мм2,
2 контакти, сива боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 13,5А
Димензии: 48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2000-1204

2000-1204

Редна клема за проводник до 1мм2,
2 контакти, сина боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 13,5А
Димензии: 48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2000-1207

2000-1207

Редна клема за проводник до 1мм2,
2 контакти, жолто-зелена боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 13,5А
Димензии:48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2000-1292

2000-1292

Краен капак 0,7мм за редна клема серија 2000

Wago Macedonia 2000-402

2000-402/3/4/5/6/7/8

Краткоспојници за 2/3/4/5/6/7/8 редни клеми од серија 2000, 14A

Серија 2001 до 1,5мм2

Wago Macedonia 2001-1201

2001-1201

Редна клема за проводник до 1,5мм2,
2 контакти, сива боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 18А
Димензии: 48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2001-1204

2001-1204

Редна клема за проводник до 1,5мм2,
2 контакти, сина боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 18А
Димензии: 48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2001-1207

2001-1207

Редна клема за проводник до 1,5мм2,
2 контакти, жолто-зелена боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 18А
Димензии:48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2002-1292

2002-1292

Краен капак 0,7мм за редна клема серија 2002

Wago Macedonia 2001-402

2001-402/3/4/5/6/7/8

Краткоспојници за 2/3/4/5/6/7/8 редни клеми од серија 2001, 18A

Серија 2002 до 2,5мм2

Wago Macedonia 2002-1201

2002-1201

Редна клема за проводник до 2,5мм2,
2 контакти, сива боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 24А
Димензии: 48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2002-1204

2002-1204

Редна клема за проводник до 2,5мм2,
2 контакти, сина боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 24А
Димензии: 48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2002-1207

2002-1207

Редна клема за проводник до 2,5мм2,
2 контакти, жолто-зелена боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 24А
Димензии: 48,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2002-1292

2002-1292

Краен капак 0,8мм за редна клема серија 2002

Wago Macedonia 2002-402

2002-402/3/4/5/6/7/8

Краткоспојници за 2/3/4/5/6/7/8 редни клеми од серија 2002, 25A

Серија 2004 до 4мм2

Wago Macedonia 2004-1201

2004-1201

Редна клема за проводник до 4мм2,
2 контакти, сива боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 32А
Димензии: 52,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2004-1204

2004-1204

Редна клема за проводник до 4мм2,
2 контакти, сина боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 32А
Димензии: 52,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2004-1207

2004-1207

Редна клема за проводник до 4мм2,
2 контакти, жолто-зелена боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 32А
Димензии: 52,5×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2004-1292

2004-1292

Краен капак 1мм за редна клема серија 2004

Wago Macedonia 2004-402

2004-402/3/4/5/6/7/8

Краткоспојници за 2/3/4/5/6/7/8 редни клеми од серија 2002, 32A

Серија 2006 до 6мм2

Wago Macedonia 2006-1201

2006-1201

Редна клема за проводник до 6мм2,
2 контакти, сива боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 41А
Димензии: 57×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2006-1204

2006-1204

Редна клема за проводник до 6мм2,
2 контакти, сина боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 41А
Димензии: 57×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2006-1207

2006-1207

Редна клема за проводник до 6мм2,
2 контакти, жолто-зелена боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 41А
Димензии: 57×33мм(WxD)

Wago Macedonia 2006-1292

2006-1292

Краен капак 1мм за редна клема серија 2006

Wago Macedonia 2006-406

2006-402/3/4/5/6/7/8

Краткоспојници за 2/3/4/5/6/7/8 редни клеми од серија 2002, 32A

Серија 2010 до 10мм2

Wago Macedonia 2010-1201

2010-1201

Редна клема за проводник до 10мм2,
2 контакти, сива боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 57А
Димензии: 68×37мм(WxD)

Wago Macedonia 2010-1204

2010-1204

Редна клема за проводник до 10мм2,
2 контакти, сина боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 57А
Димензии: 68×37мм(WxD)

Wago Macedonia 2010-1207

2010-1207

Редна клема за проводник до 10мм2,
2 контакти, жолто-зелена боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 57А
Димензии: 68×37мм(WxD)

Wago Macedonia 2010-1292

2010-1292

Краен капак 1мм за редна клема серија 2010

Wago Macedonia 2010-402

2010-402/3/4/5/6/7/8

Краткоспојници за 2/3/4/5/6/7/8 редни клеми од серија 2002, 57A

Серија 2016 до 16мм2

Wago Macedonia 2016-1201

2016-1201

Редна клема за проводник до 16мм2,
2 контакти, сива боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 76А
Димензии: 70×37мм(WxD)

Wago Macedonia 2016-1204

2016-1204

Редна клема за проводник до 16мм2,
2 контакти, сина боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 76А
Димензии: 70×37мм(WxD)

Wago Macedonia 2016-1207

2016-1207

Редна клема за проводник до 16мм2,
2 контакти, жолто-зелена боја
Номинален напон 800V
Номинална струја 76А
Димензии: 70×37мм(WxD)

Wago Macedonia 2016-1292

2016-1292

Краен капак 1мм за редна клема серија 2004

Wago Macedonia 2016-402

2016-402/3/4/5/6/7/8

Краткоспојници за 2/3/4/5/6/7/8 редни клеми од серија 2002, 32A

Три-редни клеми со пресек до 4мм2

Wago Macedonia 2002-3231

2002-3231

Три-редна клема за три фази L/L/L, проводници до 2,5мм2
Номинален напон 800v
Номинална струја 24A
Димензии: 93,5х81,5

Wago Macedonia 2002-3234

2002-3234

Три-редна клема за три фази N/N/N, проводници до 2,5мм2
Номинален напон 800v
Номинална струја 24A
Димензии: 93,5х81,5

Wago Macedonia 2002-3247

2002-3247

Три-редна клема за три фази L/N/PE, проводници до 2,5мм2
Номинален напон 800v
Номинална струја 24A
Димензии: 93,5х81,5

Wago Macedonia 2002-3292

2002-3292

Краен капак за три-редни клеми

0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница