fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Schneider electric

Се од електрика за вашиот дом

Schneider electric Makedonija Macedonia MK Македонија

Шнајдер-електрик е Француска мултинационална компанија специјализирана во делот на производи и услуги за менаџирање со енергија, автоматика, разновиден хардвер, IoT и услуги. Седиштето на компанијата е лоцирано во Ruell-Malmaison, но исто така е базирана и во Светскиот трговски центар во Гренобл, Швајцарија. Шнајдер-електрик е Fortune 500 глобална компанија, се котира на берзата Euronet exchange.
Компанијата е основана пред повеќе од 180 години и има над 160000 вработени. Почетоците на компанијата се во областа на железото, челикот и вооружувањето. Во 20 век полето на работа се поместува кон електричната енергија и менаџментот со енергија. Во 20 век Шнајдер-електрик израсна во глобален лидер во менаџмент на енергија и автоматика преку постојани иновации и аквизиции на други компании. Шнајдер-електрик развива технологии и решенија за менаџмент на енергија и процеси на начин кој е сигурен, доверлив, ефикасен и одржлив. Компанијата инвестира во истражување и развој за одржливост на иновациите со силна посветеност на одржливиот развој.

Производите се поделени во овие групи:
– Industrial Automation and Control
– Access to energy
– Medium Voltage Distribution and Grid Automation
– Critical Power, Cooling and Racks
– Low Voltage Products and Systems
– Solar and Energy Storage
– Building Automation and Control
– Residential and Small Business

Услугите се поделени во овие групи:
– Access to Energy
– Cloud & Service Providers
– Electric Utilities
– Finance & banking
– Food & beverage
– Healthcare
– Machine control solutions
– Metals
– Minerals & Cement – Mining
– Oil & gas – Smart cities – Solar & and energy storage
– Water and Waste water – Marine

0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница