Детектор на гас                                                 Детектор на волтажа         

                                              DV25.jpg

                    FG100                                                                  DV25

  Combustible Gas Leak Detector                             AC Voltage Detector
    Детектира запаливи гасови                             Безконтактно откривање
     течен природен гас (ЛНГ),                                       на AC напон 
       течен пропан гас (ТНГ)                                        Спецификација 
             Спецификација