ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ:

                    Wago  222-412                                                 Wago 222-413                                                                 Wago 222-415

  • 0,08 mm2 – 4 mm2 лиснат проводник

  • 0,08 mm2 – 2,5 mm2 тврд проводник

  • Номиналн напон 400 V

 

НАЧИН НА МОНТАЖА:

                       

1. Се отстранува изолацијата                                     2. Се крева портокаловиот палец и се вметнува        3. Се затвора портокаловиот палец

                                                                                     проводникот

 

 

 

ПРИМЕНА на Wago 222:

              

Во разводни кутиии                                                Со специјален адаптер на дин шини                     При монтажа на осветлувачки тела

 

WAGO Macedonia                                                                                                                                                 Ваго Македонија