1. За каков тип и големина проводници се погодни клемите на wago ?

   Како пронаоѓач на овој тип на врска , wago има најбогато портфолио од клеми за разводни табли . Ние нудиме клеми за проводници со пресеци од 0,08 mm² до 6 mm² . Во зависност од типот на конекторот можат да бидат присоединети како едножилни (тврди), така и повеќежилни (лиснати) проводници.
   Новата серија конектори 2273 овозможува приклучување на едножилни , тврди проводници од 0,5 до 2,5 mm² . Универзалните конектори серија 222 се погодни како за едножилни (од 0,08 mm² до 2,5 mm²) , така и за повеќежилни (од 0,08 mm² до 4 mm²) проводници . Кога е потребно да бидат поврзани проводници со пресеци поголеми од 2,5 mm² се користи конектор 773-173 , кој овозможува приклучување на едножилни кабли во опсег од 2,5 mm² до 6 mm² .

 
 
 
2. Како се гарантира квалитетот на врската при таков мал контакт на кабелот со приклучокот ?
 
   За добрата врска се важни три параметри: притисококот на контактните, силата на притисок и допирната површина . Односот помеѓу овие три параметри може да се изрази со равенката :
Притисокот на контактите [N/mm²] = Моќта на пристсокот [N]/Допирната површина [mm²]
   Од равенката се гледа дека при иста вредност на моќта на притисокот со намалување на допирната површина се зголемува притисокот на контактите. Токму тоа зголемениот притисок на контактите овозможува да има голем проток на струја иако допирната површина е мала .
 
 

3. За колкав проток на струја се наменети овој тип конектори?

   Во зависност од типот конекторот работниот проток на струја е различен. Тој се определува од тоа за каква големина жица е конекторот. Кај конектори од серијата 2273, кои се за проводници до 2,5 mm², работниот проток на струја е 24А/450V AC. Кај универзалните конектори од серијата 222 (за проводници до 4 mm²), работниот проток на струја е 32/400V AC, a кај конекторите за осветлување од серијата 224 работниот проток на струјата е 24А/400V AC. Конекторот за проводници до 6 mm ² е предвиден да работи при проток на струја од 41A/400 V AC.
 
 
4. Од какви материјали се произведени овој тип конектори?

   Како и при производството на останатите производи, така и кај овој тип електрични врски wago користи материјали со најдобар квалитет. Металниот дел на конекторот се состои од два дела: тоководеща дел и пружниот држач.
   Пружниот држач е произведен од легура која содржи хром, никел и челик, а тоководещата дел од електролитски бакар. Пластичното куќиште е произведено од PA 6.6, кој не го поддржува согорувањето и може да работи дури и при температура од 105° С.
 
 
5. Дали вреди да се инвестира во такви конектори, под услов може каблите да се засукаат и потоа изолираат ?
 
   Причините поради кои е подобро да се користи конектор пред застарениот начин на засукување на каблите се неколку :
- Квалитетот на електричната врска е ист секогаш , без оглед на тоа кој ги поврзува жиците ;
- Сервисирањето на електричната инсталација е неколку пати полесно и поевтино ;
- Времето за спојување на жиците се намалува драстично , што всушност заштедува пари ;
- врската во конектророт е електрични изолирана и не постои воошто опасност од електричен удар доколку ја допреме со рака ;
- Поврзувањето на жици со конектор е дозволен тип на поврзување согласно европските електротехнички стандарди .