773-602

Wago 773-602

 

 

 

PUSH WIRE® конектори за спојување на два тврди

 

проводници од 1.5 до 4 [mm2].

 

Номинален напон  400 [ V ].

 

Номинална струја 32 [ A ].

 

Димензии [mm]: 9.2 x 13.1 x 19.5

 

Тежина :1.48 [ g ]

 

Произвoдител :Wago (Ваго)

 

 

773-603         

Wago 773-604

 

 

PUSH WIRE® конектори за спојување на четири тврди

 

проводници од 1.5 до 4 [mm2].

 

Номинален напон  400 [ V ].

 

Номинална струја 32 [ A ].

 

Димензии [mm]: 9.2 x 13.1 x 19.5

 

Тежина : 2.43 [ g ]

 

Произвoдител : Wago (Bago)

 

773-606      

Wago 773-606

 

 

PUSH WIRE® конектори за спојување на шест тврди

 

проводници од 1.5 до 4 [mm2].

 

Номинален напон  400 [ V ].

 

Номинална струја 32 [ A ].

 

Димензии [mm]: 9.2 x 13.1 x 19.5

 

Тежина : 3.53 [ g ]

 

Произвoдител : Wago (Ваго)

 

773-173

 

 

Wago 773-173

 

 

 

PUSH WIRE® конектори за спојување на три тврди

 

проводници од 2.5 до 6 [mm2].

 

Номинален напон  400 [ V ].

 

Номинална струја 41 [ A ].

 

Димензии [mm]: 25.6 x 14.2 x 20.1

 

Тежина : 5.75 [ g ]

 

Произвoдител : Wago (Ваго)

 

 

 WAGO Macedonia                                                                                                                                                                                     Ваго Македонија