Wago Power Supplies (787 Series)                                                    Ваго Напојувања (787 Сериa)            

787-1002

 

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 1.3А, EPSITRON Compact Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,DIN35 монтажа

Макс.температура  -25oC...+60oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950-1/UL 60950 стандарди.

 

787-1012

 

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 2.5А, EPSITRON Compact Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,DIN35 монтажа

Макс.температура  -25oC...+60oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950-1/UL 60950 стандарди.

 

 787-1022

 

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 4А, EPSITRON Compact Power 

         Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,DIN35 монтажа

         Макс.температура  -25oC...+60oC , Self-cooling

         Излезен напон со галванска изолација во согласност со

         EN 60950-1/UL 60950 стандарди.

 


 

 787-712

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 2.5А, EPSITRON ECO Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 50 x 92 x 136


 

 787-722

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 5А, EPSITRON ECO Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 75 x 92 x 136


 

 787-732

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 10А, EPSITRON ECO Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 110 x 92 x 136

 

787-601 

 

Стабилизирано напојување 12VDC - 2А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 40 x 95 x 90


  

 787-611

 

Стабилизирано напојување 12VDC - 4А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 51 x 133 x 120

 

 787-621

 

Стабилизирано напојување 12VDC - 8А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 67 x 133 x 120

 

 

 787-602

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 1.3А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 40 x 95 x 90

  

 

 787-612

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 2.5А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 51 x 133 x 120


 

 787-622

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 5А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 67 x 133 x 120


                      

 787-632

 

Стабилизирано напојување 24VDC - 10А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -10oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 115 x 87 x 140


   

 787-740
 

Стабилизирано напојување 24VDC - 10А, EPSITRON Classic Power 

Заштита од отворена/кратка врска ,Лед индикација,

DIN35 монтажа, Заштита IP20 (EN 60529)

Макс.температура  -25oC...+70oC , Self-cooling

Излезен напон со галванска изолација во согласност со

EN 60950/UL 60950 стандарди.

Димензии [mm]: 65 x 130 x 130


 

Wago Power Supply Macedonia                                                                                                                      Ваго Напојувања Македонија