Ѕвонци SO и зумери RO

Функции:
Се користат за звучна сигнализација станбени и индустриски објекти.

Опис:
Технички карактеристики
ниво на звук ( на растојание од 60cm)
° зумер RO: 70 dBA
° ѕвонец SO: 80 dBA
фреквенција: 50...60 Hz
° 3.6 VA; 8...12 A
° 5VA; 220...240 V
поврзување: приклучни клеми со степен на заштита IP 2x за
   поврзување на проводници до 4mm2

            dzwonek-na-szyne-a9a15320-schneider-electricmain.jpg                             H433295_web.jpg
Каталошки број    
 Тип Напон (V AC)  Каталошки број  Ширина модули по 9mm 
 Ѕвонец SO   230  15320  2
 8...12  15321  2
 Зумер RO   230  15322  2
 8..12  15323  2