Модуларни контактори iCT

Контакторите iCT можат да се користат за далечинско управување
при апликации во мрежи со наизменична струја со фреквенција 50Hz или 60Hz:
• Осветлувањ, греење, вентилација, ролетни и тн.
• Распределување на оптеретувањето на секундарни кругови.

Контакторите iCT можат да бидат поврзани со следниве типови на
дополнителни уред:
• Индикација
• Филтрирање на пречки
• Временско задоцнување.

Контакторите iCT се достапни во две варијанти:
• Контактори без рачно управување 
• Контактори со рачно управување.

 

H519337_web.jpg Schneider_Electric-A9C20842-image.jpg contactor-a9c22813.jpg 13399_400_300.jpg
 Контактори iCT-50Hz
 Тип  Ширина во модули од 9mm
1P         Ном. струја

Управувачки напон

(50Hz)

Контакт    Потрошувачка   Макс.
моќност  
 Шифра    
 AC7a  AC7b  Задржана  Влезна 
 16А      5А      12 V AC  1NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22011  2
 24V AC  1NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22111  2
 48 V AC  1NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22211  2
 220 V AC  1NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22511  2
 230...240 V AC   1NO  2.7 VA  9.2 VA  0.9 W  A9C22711  2
 25А  8,5А  220 V AC   1NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C20531  2
 230...240 V AC  1NO  2.7 VA  9.2 VA  0.9 W  A9C20731  2
 
2P  16A  5A  12 V AC  2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22012  2
 24 V AC  2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22112  2
 48 V AC  2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22212  2
 220 V AC  2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22512   2
 230...240 V AC  2NO  2.7 VA  9.2 VA  0.9 W  A9C22712   2
 12 V AC  1NO+1NC  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22015   2
 24 V AC  1NO+1NC  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22115   2
 220 V AC  1NO+1NC  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C22515   2
 230...240 V AC  1NO+1NC  2.7 VA  9.2 VA  0.9 W  A9C22715   2
 20A  6.4A  230...240 V AC  2NO  2.7 VA  9.2 VA  0.9 W  A9C22722  2
 25A  8.5A  24 V AC   2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C20132   2
 48 V AC  2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C20232  2
 220 V AC  2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C20532  2
 230...240 V AC   2NO  2.7 VA  9.2 VA  0.9 W  A9C20732  2
 220 V AC  2NO  3.8 VA  15 VA  1.3 W  A9C20536  2
 230...240 V AC  2NO  2.7 VA  9.2 VA  0.9 W  A9C20736  2
 40A  15A  220...240 V AC  2NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20842  4
 63A  20A  24 V AC  2NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20162  4
 220...240 V AC  2NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20862  4
 100A -  220...240 V AC  2NO  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20882  6
          
3P    16A  5A  220...240 V AC  3NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C22813  4
 25A  8.5A  220...240 V AC  3NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20833  4
 40A  15A  220...240 V AC  3NO  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20834  6
 63A  20A  220...240 V AC  3NO  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20863  6
          
4P  16A  5A  24 V AC  4NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C22114  4
 220...240 V AC  4NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C22814  4
 220...240 V AC  2NO+2NC  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C22818  4
 20A  6.4 A  220...240 V AC  4NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C22824  4
 25A  8.5 A   24 V AC  4NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20134  4
 220...240 V AC  4NO  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20834  4
 24 V AC  4NC  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20137  4
 220...240 V AC  4NC  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20837  4
 220...240 V AC  2NO+2NC  4.6 VA  34 VA  1.6 W  A9C20838  4
  40 A  15 A   220...240 V AC  4NO  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20844  6
 220...240 V AC  4NC  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20847  6
 63 A  20A     24 V AC  4NO  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20164  6
 220...240 V AC  4 NO  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20864  6
 24 V AC  4NC  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20167  6
 220...240 V AC  4NC  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20867  6
 220...240 V AC  2NO+2NC  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20868  6
 220...240 V AC  3NO+1NC  6.5 VA  53 VA  2.1 W  A9C20869  6
 100 A  -  220...240 V AC  4NO  13 VA  106 VA  4.2 W  A9C20884  12