Дистрибутивен Блок
Distribloc 63A

 207249-distribloc.jpg

 Опис

 Distribloc 63A е четириполен дистрибутивен блок за монтажа на DIN шина.

Излезните линии се поврзуваат напред, без навртки со растегливи клеми. Притисокот за поврзување на проводниците не зависи од операторот.

Растегливиот притисок се прилагодува во зависност од пресекот на проводникот. Тој не зависи од операторот.

Предност

Многу брзо поврзување.

Лесно балансирање на фазите.

Брзо и лесо поврзување при потреба од модификации во панелот.

Компактната големина на дистрибутивниот блок му овозможува монтажа на DIN шина, заедно со друга модуларна апаратура.

 

Технички податоци

           PB104500-200.jpg        Основни карактреистики 
Каталошки број   За поврзување од горе  04040
За поврзување од долу  04041
Соодветно со IEC/EN 60947-7-1   
Степен на заштита  IP20 
Номинален изолационтен напон (Ui)  500 V AC 
Номинален напон (Ue)  440 V AC 
Издржливост на импулсен напон (Uimp)  6kV 
Издржливост на струја на куса врска  До исклучувачка способност на прекинувачите за заштита на излезни линии на Schneider Electric, дури кога се скалести 
Работна температура  40оC
Номинална струја при 40оC (In)      63A

Работна фреквенција

 50/60Hz
Ширина во модули од 9mm      8
Дополнителни карактеристики     
Соодветен со IEC/EN 60947-7-1     
Номинален просек      16mm2
Можност за поврзување               10-16-25 mm2
Степен на загадување      3
Температура на складирање      од -40оC до +85оC
Соодветен со IEC/EN 61439-2    
Работна температура   -25оC + 60оC
Боја  RAL 7016, RAL 9003 

 

Дистрибутивен систем
Multiclip 80A

ACTI-9-MULTICLIP.jpg

 Опис

 Multiclip 80A е четири полен дистрибутивен систем со капацитет од 24 модули за монтажа на стандардна DIN шина.

Излезните кругови се поврзуваат без навртување од преднатастрана, со пружински клеми.

Притисокот на пружинскиот контакт се адаптира автоматски на пресекот на проводникот. Притисокотне зависи од операторот.

Се диставува со 12 црни и 12 сини 6mm2 проводници претходно подготвени за поврзување.

 Предности

• Исклучително брзо поврзување.

• Лесно балансирање на фазите.

Лесно поврзување при раширување или модицирање на дистрибутивната табла.

• Растојание меѓу редовите 150mm.

 

Технички карактеристики

207250-multiclip.jpg Основни карактеристики  
Каталошки број  04000
Во согласност со IEC/EN 60947-7-1  
Номинална струја при 40оC (In)  80 А 
Максимален работен напон (Ue)  440 V AC
Работна  фреквенција  50/60 Hz 
Изолационен напон (Ui)  500 V AC 
Степен на загадување  3 
Издржливост на импулсен напон (Uimp)  6kV 
Степен на заштита  IP20 
Издржливост на струја на куса врска

 До исклучувачката способност на автоматските прекинувачи на Schneider Elecric,

дури кога е направено каскадирање  

Широчина во модули 9mm  48 
Дополнителни карактеристики 
Во согласност со стандардот IEC/EN 61439-2 
Работна температура  од -25оC до +60оC
Температура на складирање   од -40оC до +85оC
Боја   RAL 7016