Маркер   Маркер Маркер
 211-112.jpg ggg.jpg ffff.jpg
Mаркер должина од 12mm, се поставува на крајот од проводникот  Mаркер должина од 23mm, се поставува на крајот од проводникот  Маркер со должина од 23mm, кој може да се мотира по инсталацијата
 
 за кабел Ø 1.6 - 3.2 mm или 0.25 - 1.5 mm2   за кабел Ø 1.6 - 3.2 mm или 0.25 - 1.5 mm2  за кабел од 10mm2
                          211-112     2000                              211-122     2000                             211-129     1000
     
 за кабел Ø 2.2 - 4.5 mm или 0.5 - 4 mm2  за кабел Ø 2.2 - 4.5 mm или 0.5 - 4 mm2  
                          211-113     2000                              211-123     2000  
     
 за кабел Ø 3.7 - 5.9 mm или  2.5-6 mm2  за кабел Ø 3.7 - 5.9 mm или  2.5-6 mm2  
                         211-114     1000                              211-124     1000  
     
 за кабел Ø 5.5 - 10 mm или 10-25 mm2  за кабел Ø 5.5 - 10 mm или 10-25 mm2  
                         211-115     1000                             211-125     1000  
                      Додатоци                          Додатоци                         Додатоци
Маркер во ролна за термички печатач Маркер во ролна за термички печатач Маркер во ролна за термички печатач
   p_0211_0121_000.jpg 3,000 маркери на ролна     p_0211_0121_000.jpg           3,000 маркери на ролна     p_0211_0121_000.jpg  3,000 маркери на ролна
12mm должина  23mm должина  23mm должина
бела      211-111    1  бела     211-121     1  бела      211-121      1
Маркер картичка    Маркер картичка Маркер картичка 
 p_0211_0110_000.jpg  57 маркери на картичка  p_0211_0110_000.jpg  34 маркери на картичка p_0211_0110_000.jpg   34 маркери на картичка
 12mm должина  23mm должина  23mm должина
 бела    211-110    18  бела      211-120   18  бела      211-120      18
         Стега за кабел 
           p_0807_0090_0101_0100_000.jpg  2.5 mm x 100 mm
               807-090/101-100
                                              1