Спратни табли

Easy9

Број на редови  Број на модули во ред  Капацитет на модули Номинална струја (А) Непровина врата Провидна врата Отвор за приклучоци
1 8 8 63 EZ9E108P2F EZ9E108S2F 2 x 8 
1 12 12 63 EZ9E112P2F EZ9E112S2F 2 x 8 
1 18 18 63 EZ9E118P2F EZ9E118S2F  2 x 17
2 12 24 63 EZ9E212P2F EZ9E212S2F  2 x 17
3 12 36 80 EZ9E312P2F EZ9E312S2F  2 x 22

EZ9E108P2S.png180513241_w200_h200_cid213421_pid98565837-ac7721d5.pngbbbbbbbbbb.png10-19112014-068563LL.gif

Број на редови  Број на модули во ред  Капацитет на модули Номинална струја (А) Непровина врата Провидна врата Отвор за приклучоци
1 8 8 63 EZ9E108P2S EZ9E108S2S 2 x 8  
1 12 12 63 EZ9E112P2S EZ9E112S2S 2 x 8  
1 18 18 63 EZ9E118P2S EZ9E118S2S 2 x 17
2 12 24 63 EZ9E212P2S EZ9E212S2S 2 x 17
3 12 36 80 EZ9E312P2S EZ9E312S2S 2 x 22

       1037829.jpgschneider-easy9-sullyesztett-18m-eloszto-ez9e118s2f.jpgEZ9E212S2Faaaaa.pngpppp.jpg

Mini Pragma

Број на редови Број на модули во ред Капацитет на модули по 18mm Со бела врата Со провидна врата

Со клеморед зазем.+ нула

1 4 4 MIP30104 MIP30104T MIP82104
1 6 6 MIP30106 MIP30106T MIP82106
1 8 8 MIP30108 MIP30108T MIP82108
1 12 12 MIP30112 MIP30112T MIP82112
1 18 18 MIP30118 MIP30118T MIP82118
2 12 24 MIP30212 MIP30212T MIP82212
3 12 36 MIP30312 MIP30312T MIP82312

 pic3.jpg

Pragma

Број на модули во ред Број на редови  Број на модули по 18mm Номинална струја In Номинален клеморед Број на поврзувањна Заземјувачки клеморед Број на поврзувања Без  врата 
 вкупно 50о  25о  6о  вкупно 50о 25о 6о 

13

  модули   

 13  63A  11  2x4  13  3x4   PRA25113 
26  63A  19  4x4  17  4x4  PRA25213
39  90A  23  5x4  22  5x4  PRA25313
52  90A  23  5x4  22  5x4  PRA25413

18

 модули 

18  90A  15  3x4  17  4x4  PRA25118
36  90A  24  5x4  26  6x4   PRA25218 
54  125A  24  5x4  26  6x4   PRA25318 
72  125A  28  6x4  30  7x4   PRA25418 

24

  модули          

24  125A  23  5x4  22  5x4  PRA25124
48  125A  29  6x4  27  6x4   PRA25224 
72  160A  29  6x4  27  6x4   PRA25324 
96  160A  35  7x4  32  7x4   PRA25424 
120  160A  35  7x4  32  7x4   PRA25524 
144  160A  35  7x4  32  7x4   PRA25624 

 download112233.jpg

Врата за табла Провидна со можност за персонализирање Непровидна
13 модули 1 ред  PRA15113 PRA16113
2 реда PRA15213 PRA16213
3 реда PRA15313 PRA16313
4 реда PRA15413 PRA16413
18 модули 1 ред  PRA15118 PRA16118
2 реда PRA15218  PRA16218 
3 реда PRA15318 PRA16318
4 реда PRA15418 PRA16418
 24 модул      1 ред   PRA15324  PRA16124
2 реда  PRA15224   PRA16224 
3 реда  PRA15324   PRA16324 
4 реда  PRA15424   PRA16424 
5 реда  PRA15524   PRA16524 
6 реда PRA15624  PRA16624 

H432525_web-500x500dd.jpgDrzwi-przezroczyste-3x24-moduly-IP40-Pragma-PRA153241434745478.1011.jpgH432523_web2.jpg