Автоматски прекинувачи крива C
schneider-E61N-600x600.jpg

Номинална стуја

Шифра  
6A  20431
10A  20432
16A  20433
20A  20434
25A  20435
32A  20436
40A  20437
50A  20438
63A  20439
schneider-E63N-600x600.jpg 6A  20456
10A  20457
16A  20458
20A  20459
25A  20460
32A  20461
40A  20462
50A  20463
63A  20464

Автоматски прекинувачи крива Б

 schneider-electric-mg24118-circuit-breaker-b-curve-1-pole-16a_34069643333.jpg

Номинална стуја

Шифра  
6A

 А9К01106

10A  А9К01110
16A  А9К01116
20A  А9К01120
25A  А9К01125
32A  А9К01132
40A  А9К01140
-Free-Shipping-2-years-warranty-Schneider-IC65-MCB-mini-circuit-breaker-MCB-6-63A-3POLE.jpg 6A  А9К01306
10A  А9К01310
16A А9К01316
20A  А9К01320
25A  А9К01325
32A  А9К01332
40A  А9К01340