ДАЛЕЧИНСКА КОНТРОЛА

DK

 

  • Telecontrol инженеринг – одржлива инвестиција

Фосилните горива се конечни во нашиот свет , глобалното затоплување е во полн замав . Со цел да се спротивставиме на климатските промени, производството на потрошувачко ориентирана енергија станува сè повеќе важно . За да се вклучат овие далечински извори на енергија во паметни мрежи , потребен е стандардизиран пренос на податоци: Основата е телеуправувачки инженеринг ( далечинска контрола и управување преку мобилен телефон) од WAGO според IEC протоколите: 60870/61850/61400 или MODBUS TCP / RTU .

Потрошувачката на енергија варира дневно. Исто така и напојувањето од обновливите извори на енергија варира , бидејќи енергијата, генерирана од ветерот и сонцето е исто така предмет на природни варирања . Развојот на " интелигентни моќни мрежи" , т.н. паметни мрежи е причина што моќните мрежи не се преоптоварени, и тесните грла се случуваат во напојувањето : Тие не само што обезбедуваат единствен мрежа за користење , туку , исто така, повеќе енергија и ефективни снабдување со напојување . Паметни мрежи го постигнуваат ова со вкрстено-поврзување и контролирање на различни извори на енергија, генератори за моќ , складишта за моќ, потрошувачите и мрежни ресурси.

Промена во Smart Grid – паметна мрежа, бара поблиску следење и контрола : PLC, само претходно автоматизирана децентрализирана единица за производство на електрична енергија. Од 2012 година, во согласност со ЕЕГ , тие, исто така мора да пренесуваат вистински капацитет на напојување (се однесува за системи > 100 kW) за енергетска компанија , во прилог на можноста за намалување на моќта .

  • Сигурно и ефикасно телеуправувачко решение со WAGO-I/O-SYSTEM и TO-PASS®

Добро сте воведени за идните побарувања на пазарот за енергија со флексибилни WAGO телеметриски решенија, во согласност со IEC протоколите 60870-5-101/-104, 61850, 61850-420 and 61400-25. Прекинување, регулирање и следење на далечински систем во паметна мрежа, без разлика дали преку внатрешната мрежа, телефонската мрежа, интернет, wireless, преку GSM (на пример GPRS ) или wireless (на пример ТЕТРА).

Користете го нашето флексибилно решение за далечинско управување за следење трансмисија и дистрибуција на моќ, така што снабдувањето со енергија ќе биде загарантирано. Со конфигураторот за далечинска котрола, кој што е вграден во управувачкиот систем, можете исто така да креирате IEC пораки многу брзо и без комплексно управување.

За употреба во експлозивни области, како што се станиците за дистрибуција на гас и управување на безински станици, влезно/излезниот систем може да ги обработи сигналите внатрешно, безбедно директно од Ex зоните. Осум различни модули се достапни за конекција до најразновидните сигнили, дури и од зона 0

Телеметриските решенија на WAGO се компактни, економични и докажани за во иднина.

-Телеконтролери 750-872 и 750-880 – ја подобруваат далечинската контрола

-Далечинска контрола од повисока класа – I/O-IPC

-Телеконтролерите од класа TO-PASS® - покомпактни од ова не може да бидат

  • Краток преглед на продуктите

WAGO-I/O-SYSTEM е флексибилно Fieldbus - независно решение за децентрализирана задачи во автоматизација. Со реле, функција и интерфејс модули , како и пренапонска заштита , WAGO обезбедува соодветен интерфејс за секоја апликација.


Флексибилност и слобода во планирањето се главните предности на модуларните и Fieldbus независни уреди, кои се користат за децентрализирана автоматизација. WAGO претстави Fieldbus систем во овој сектор уште во 1995 година со која Fieldbus јазлите може точно да одговараат на одредена апликација, која е базирана на принципот на градење на блок. Од тогаш ,
WAGO продолжи да се проширува и да го развива овој систем.

Влезно / излезните системи , интерфејс модули, напојување и пренапони системи за заштита од WAGO се употребуваат кога побарувачката е за високи перформанси и за 100 % безбедност и сигурност , на пример во индустријата, во техничките процеси, при градењето на автоматизација во сите безбедни и опасни средини.

Поделба на WAGO автоматиката овозможува решенија кои се базирани на двете технологии: Fielbus и spring технологија за прекинување под притисок, како и интерфејс модули за индустријата, технологија за обработка и изградба на системски сектори.