ВОДИ И ОТПАДНИ ВОДИ

\"VODI\"

  • Краток преглед

Кога станува збор за техничката опрема во вода и отпадни води, секогаш има надстандардни барања. На пример отпорност во агресивна средина, висока отпорност на шок и вибрации, лесна инсталација и ракување за намалување на времето за инсталација и одржување, се само неколку од современите предизвици.

Практичен, едноставен и ефикасен начин за откривање на дефекти на децентрализирани станици на пумпи, притоа со ефективни трошоци, преку радио технологија, на пример: од гребалка-мост до технологија за управување, барајќи практични и ниски одржувачки решенија од  вработените во погоните за отпадни води. Сигурност, квалитет и едноставност при користење се комбинираат за да се игра одлучувачка улога во ефикасноста на автоматизација за обработка.


Секојдневно,
WAGO компонентите, подготвени со технологијата за конектирање под притисок CAGE CLAMP® Spring, ја докажуваат својата вредност под најтешки услови. Со текот на годините WAGO има развиено завидно безбеден протокол , вклучувајќи одобрение за употреба во потенцијално експлозивни средини, импресивна низа на робустни компоненти кои лесно издржуваат во агресивни околини и остануваат безбедни и вистински конекции со слободно-одржување.

  • Краток преглед на продуктите

WAGO-I/O-SYSTEM е флексибилно Fieldbus - независно решение за децентрализирана задачи во автоматизација. Со реле, функција и интерфејс модули , како и пренапонска заштита , WAGO обезбедува соодветен интерфејс за секоја апликација.


Флексибилност и слобода во планирањето се главните предности на модуларните и Fieldbus независни уреди, кои се користат за децентрализирана автоматизација. WAGO претстави Fieldbus систем во овој сектор уште во 1995 година со која Fieldbus јазлите може точно да одговараат на одредена апликација, која е базирана на принципот на градење на блок. Од тогаш ,
WAGO продолжи да се проширува и да го развива овој систем.

Влезно / излезните системи , интерфејс модули, напојување и пренапонски системи за заштита од WAGO се употребуваат кога побарувачката е за високи перформанси и за 100 % безбедност и сигурност , на пример во индустријата, во техничките процеси, при градењето на автоматизација во сите безбедни и опасни средини.

Поделба на WAGO автоматиката овозможува решенија кои се базирани на двете технологии: Fielbus и spring технологија за прекинување под притисок, како и интерфејс модули за индустријата, технологија за обработка и изградба на системски сектори.