ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Категорија: Релеи

Се од електрика за вашиот дом

Релеи 788

Брошури: WAGO Релеи и оптокаплери 788-303 Реле 12VDC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 1 излезен контакт 16А 788-304 Реле 24DC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 1 излезен контакт 16А 788-508 Реле 230VAC комплет со подножје и ЛЕД диода за статус, 1 излезен контакт 16А 788-311 Реле 12VDC комплет со…
Read more

Тенки релеи 857

Брошури: WAGO Релеи и оптокаплери 857-303 Тенко 6мм реле, 12DC комплет со подножје, 1 излезен контакт 6А 857-304 Тенко 6мм реле, 24DC комплет со подножје, 1 излезен контакт 6А 857-358 Тенко 6мм реле, 230VAC/DC комплет со подножје, 1 излезен контакт 6А 857-359 Тенко 6мм реле, 24-230VAC/DC комплет со подножје, 1 излезен контакт 6А 857-151 Тенко…
Read more

0